Uitgangspunten

In haar manier van werken hanteert Kwintessens twee uitgangspunten:

 1. Het contact met anderen zal opener en makkelijker verlopen, naarmate je jezelf beter kent.
  In mensgerichte beroepen ben je zelf immers het belangrijkste instrument. Het is dus belangrijk
  jezelf te kennen, te weten wie je bent en wat je te bieden hebt. Je bewust te worden van de soms beperkte bril waarmee je kijkt en van onvoldoende verwerkte zaken uit je verleden. Eerlijk naar jezelf durven kijken vraagt om moed.
 2. Daarnaast is iedereen onderdeel van en werkzaam in een veel groter geheel. Weet hebben van het systeem, het grotere geheel, helpt om het kleinere onderdeel beter te begrijpen. Je kunt alleen dan
  je (werk)plek ten volle innemen als je een beeld hebt van het systeem waarvan je deel uitmaakt.

Wanneer professionals en hun leidinggevenden systemisch gezien op hun plek zitten, ontstaat er ruimte voor écht les geven, voor echt leiding geven, voor begeleiden, voor overdracht van kennis en ruimte om te experimenteren met verworven kennis en nieuw gedrag. In dit soort situaties wordt er recht gedaan aan drie principes:

 1. iedereen heeft een plek
 2. er is sprake van ordening
 3. er is een balans tussen geven en nemen

Als aan deze drie principes, en in deze volgorde, voldaan wordt, kan de professional tot zijn recht komen en zijn eigen talent ontplooien.