Supervisie

Kwintessens wil mensen graag uitnodigen de moeite te nemen zichzelf beter te leren kennen. Supervisie is daarvoor heel geschikt. Het is een zeer persoonlijke begeleidingsvorm waarbij iemand de gelegenheid krijgt om zijn of haar eigen werkstijl te vinden en zichzelf als mens verder te ontwikkelen.

Aan het begin wordt de tijd genomen om de essentie van de hulpvraag te achterhalen: “de vraag achter de vraag”. Daarin speelt iemand´s persoonlijke geschiedenis een rol. Zo wordt duidelijker wie iemand in wezen is en wat belangrijke waarden zijn in zijn of haar leven.

Thema´s die zich in het dagelijks werk aandienen worden in supervisie ingebracht, besproken, neergezet, soms uitgespeeld of kunnen worden opgesteld in een familieopstelling. Van daaruit ontstaan nieuwe handelingsperspectieven die vervolgens in de praktijk uitgeprobeerd kunnen worden en zo nodig verder verfijnd kunnen worden.

Bij supervisie wordt een pas op de plaats gemaakt en gezocht naar authentieke oplossingen in plaats van snelle kant-en-klaar adviezen die vaak toch niet blijken te werken. Daarbij is er vanzelfsprekend aandacht voor iemand´s leerstijl: een doener moet kunnen doen en een denker mag denken. Supervisie draagt zo bij aan de integratie van wat iemand als mens denkt, voelt en doet. Deze persoonlijke integratie zal, en dat is nu juist de bedoeling, afstralen op de manier waarop iemand zijn werk doet.

Een supervisietraject bestaat meestal uit 10 tot 12 gesprekken rondom een centraal thema.
Als de supervisie in opdracht/op voordracht van de werkgever heeft plaatsgevonden brengt de betrokkene daarover zelf verslag uit aan de werkgever.