Opstellingen

Opstellingen zijn een manier om het functioneren van een individu in een veel grotere context zichtbaar te maken.

Kwintessens organiseert workshops familieopstellingen waarin je de gelegenheid krijgt om een opstelling te doen over een eigen thema.
Bert Hellinger vond met zijn opstellingen een manier om iemands functioneren te bezien in het licht van het grotere systeem waar hij deel van uitmaakt. Daarbij kwamen nieuwe wetmatigheden aan het licht.
Goed functionerende systemen bleken aan een aantal uitgangspunten te voldoen:

  1. Iedereen heeft recht op een plek, niemand uitgezonderd.
    De neiging mensen die anders zijn buiten te sluiten of te negeren, leidt tot onrust in het systeem.
  2. De chronologische volgorde waarin mensen een organisatie binnen komen is van belang: mensen van het eerste uur verdienen respect omdát zij er het eerste waren. Als een nieuwe directeur bijvoorbeeld de koers van zijn voorganger verlegt zonder hem daarbij het verschuldigde respect te tonen, zal het totale systeem uit evenwicht raken.
  3. Er moet een balans zijn tussen geven en nemen.
    Mensen die zich meer inzetten moeten daarvoor op een passende manier gewaardeerd worden anders raakt het hele systeem uit balans met alle gevolgen van dien.

Hoe werkt een opstelling?
Een opstelling is een ruimtelijke uitbeelding van het systeem met behulp van representanten (mensen) en geeft een helder beeld van wat zich in dat systeem afspeelt. De organisatie of het team komt daarmee als het ware tot leven. Wat verborgen was, wordt zichtbaar. In de opstelling wordt gezocht naar een goede plek voor iedereen en daarmee wordt vaak een antwoord op het ingebrachte probleem gevonden. De effecten van zo’n opstelling reiken verder dan het ´hier en nu´ en kunnen doorwerken in de organisatie.

Voor wie?schilderijvol
Professionals, leidinggevenden, bestuurders en anderen werkzaam in mensgerichte beroepen kunnen een opstelling gebruiken om inzicht te krijgen in wat er speelt in een bepaalde situatie.
Voorbeelden van thema’s die opgesteld kunnen worden, zijn: ‘Ik weet niet of ik wel op de goede weg ben met deze leerling/ deze cliënt.’ of ‘Iets weerhoudt mij als leidinggevende corrigerend op te treden, maar ik weet niet wat.’ of ‘ Zijn wij als organisatie op de goede weg?’.
Een dergelijke consultatieopstelling of inzichtgevende opstelling maakt de onzichtbare onderstromen zichtbaar, zodat duidelijk wordt waar het echt om gaat en waar verbetering mogelijk is.