Intervisie

Bij intervisie bespreken collega’s door hen zelf ingebrachte praktijksituaties met de bedoeling er van te leren. Bij intervisie wordt altijd gewerkt met een (klein) groepje mensen met dezelfde professionele achtergrond.

Kwintessens begeleidt nieuw op te starten intervisiegroepen. Naast het geven van feedback op de ingebrachte praktijksituaties (de incidentmethode), kan er geoefend worden met andere werkvormen zoals bijvoorbeeld de socratische dialoog, het werken met metaforen, de zgn. Driestoelentechniek en het reflecting team-intervisiemodel.

Bij een socratische dialoog gaan alle deelnemers ieder voor zich op zoek naar het eigene in hun aanpak, wat is daarin de essentie en hoe spreken ze de moed aan die nodig is om dat in praktijk te brengen.
Bij het werken met metaforen wordt met beelden gewerkt. Door de deelnemers worden 2 beelden gekozen: éénvoor degene die een probleem heeft ingebracht en één voor de situatie waarin de inbrenger zich bevindt. Vervolgens wordt gekeken hoe die beelden samen gebracht kunnen worden.
De driestoelentechniek is een heel geschikte manier om bv. naar conflicten te kijken. Daarbij worden 3 stoelen in de ruimte ten opzichte van elkaar geplaatst. Eén stoel representeert degene die het thema inbrengt, één stoel representeert de andere partij en de laatste stoel representeert de metapositie. Door letterlijk op de stoel van de ander te gaan zitten, ervaart de inbrenger het conflict vanuit de positie van de ander, hetgeen uitermate verhelderend kan werken.

Een intervisiegroep kan na verloop van tijd besluiten zelfstandig verder te gaan.