Supervisiegroep voor leidinggevenden:  je eigen plek

 3 dagen van 10 – 17 uur voor 6-8 deelnemers

Als leidinggevende ben je voortdurend in communicatie met anderen. Je kunt daarbij alleen jezelf als instrument in te zetten. Dat vraagt naast een aantal belangrijke vaardigheden vooral ook dat je jezelf goed kent, je eigen plek kent in relatie tot anderen, weet ‘hoe je in elkaar steekt’ en hoe je soms tegen anderen oploopt. Zo kun je authentiek leider zijn, een proces dat je hele leven doorgaat. Dat vraagt om actief met jezelf bezig zijn. Het liefst samen met anderen want daardoor leer je jezelf nog beter kennen.

Een groep die een aantal keren bij elkaar komt, geeft de gelegenheid om dieper, grondiger te werken. Je bouwt veiligheid op met elkaar waardoor je je relatie tot je team/anderen kunt beschouwen, je kwetsbare kanten onder de loep kunt nemen en kunt zoeken naar manieren om jezelf beter te sturen en waar nodig te handhaven.

In de groep komt iedereen aan bod met haar/zijn individuele thema’s. Omdat het een groep van gelijkgestemden is er veel herkenning. Je wordt uitgenodigd om de vraag die je bezighoudt, uit te beelden of anders gezegd in scene te zetten. Door dit te doen, worden spanningen in jezelf en met anderen zichtbaar.

Het is een krachtige manier om:

  • snel inzicht te krijgen
  • de situatie waarin je vast zit een andere wending te geven
  • alternatief gedrag te oefenen

Terwijl jij met jouw vraag aan de slag gaat, fungeren de anderen in de groep als klankbord en medespelers. Het mooie is dat iedereen uit de groep op die manier een rol heeft. Iedereen is betrokken en draagt bij. Naast individuele uitwerking worden ook gezamenlijke thema’s verder uitgediept. Werkvormen: psychedramaconstellatie en dialoog.

Voor de actuele data kijk je in de agenda