Coaching

De grens tussen coaching en supervisie is niet altijd even duidelijk. Bij supervisie richt Kwintessens zich meer op de persoon binnen het werk en bij coaching meer op het werk van de persoon.

De vraag voor een coachingstraject kan van iemand zelf komen of een opdracht zijn vanuit de werkgever.

Vragen kunnen bijvoorbeeld zijn: het lukt me onvoldoende om de tijd te bewaken of: uit mijn assessment komt naar voren dat ik beter moet leren aansturen. Samen nemen we de vraag onder de loep en brengen we de huidige manier van werken in kaart.
Als coach  maak ik gebruik van meerdere werkvormen en probeer zowel iemands analytische als intuïtieve kant aan bod te laten komen.
Soms is het handig om een of meerder keren op de werkplek zelf te komen coachen: Hoe geeft iemand leiding aan zijn team? Waar loopt hij/zij tegen aan? Wat zou iemand daarin graag anders willen? Andere stijlen van aansturen worden besproken en verkend en uitgeprobeerd. Zodat in de praktijk de doelen gerealiseerd kunnen worden.
Soms is het wenselijk om het thema in een organisatieopstelling nader uit te werken.

De duur van het coachingstraject wordt in onderling overleg vastgesteld.